Vrijwilliger worden

Als u belangstelling heeft ons te komen versterken, als planner, chauffeur of bestuurslid, kunt u in contact treden met ons secretariaat.

Voor de functie van chauffeur worden geen bijzondere rijbewijzen verlangd. Het omgaan met een rolstoelbus wordt u zo nodig geleerd. Uw afspraken en uw agenda zijn bepalend voor uw beschikbaarheid.
Voor de functie van planner is enige ervaring met computers en administratie wel gewenst.

Als iedereen iets doet, wordt het voor niemand teveel!

Wij spreken de hoop uit dat velen op deze oproep voor dit mooie werk zullen reageren!