Organisatie

De Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek en omstreken bestaat geheel uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

Naast het bestuur dat uit 5 personen bestaat, zijn ongeveer 46 vrijwilligers actief als chauffeur en op kantoor.

De stichting huurt kantoorruimte in het “Molletjesveer”, kamer 10, Industrieweg 16 te Wormerveer. Aldaar is ook de standplaats van onze voertuigen.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jaap Knap
Secretaris: Klaas van Oosten
Penningmeester: Louis van ’t Veer
Bestuurslid: Gerard Kortekaas
Bestuurslid: Nel Kroesen-van Gelderen

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34323793
Fiscaalnummer is 8203.63.844
Het nummer van onze bankrekening is:

Rabobank NL11 RABO 0149 3186 50

De stichting is per 25 mei 2010 aangemerkt als een ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het bestuur heeft in het beleidsplan 2017 en later de doelstellingen van de stichting vastgelegd en geeft een financiële rapportage t/m 2018. Het bestuur legt verantwoording af middels de jaarverslagen.
jaarverslag 2017
jaarverslag 2018