Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek e.o.

Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek e.o., gevestigd te Wormerveer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34323793, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van de privacyregelgeving. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Om u te kunnen vervoeren, rechtstreeks of via een verzorgingstehuis/instelling/organisatie, hebben wij gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld om u op te halen en een factuur te sturen.

Dat zijn gegevens als: 

  • naam, m/v, adres, postcode en woonplaats, eventuele beperkingen die van invloed zijn op het vervoer (handicap, rollator, scootmobiel, rolstoel, al dan niet elektrisch etc.),

  • ophaaladres en adres van uw bestemming,

  • factuuradres.

Wat doen wij met die gegevens?

  • wij kiezen een voertuig dat geschikt is om u te vervoeren,

  • wij maken een ritopdracht voor de chauffeur zodat hij u kan ophalen,

  • wij berekenen vóóraf de kosten zodat u weet waar u aan toe bent,

  • wij sturen u een factuur.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze doeleinden, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door ons worden verwerkt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan zullen wij u daarvan in kennis stellen. Uiteraard zullen wij het incident zo spoedig mogelijk oplossen.

Geheimhouding
Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met onze vrijwilligers over geheimhouding van alle persoonsgegevens. Uw gegevens geven wij alleen door aan derden, als dat nodig is voor het leveren van een goede dienst. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming nodig is, vragen wij die vóóraf.

Uw rechten, contact
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vindt, dat de gegevens die wij van u hebben niet correct zijn, kunt u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. Voor al deze zaken kunt u contact opnemen met onze secretaris. Het adres vindt u op onze website: www.zaanstreekvervoer.nl

versie 20 oktober 2018

download privacyverklaring