Uw mening

Hoewel onze vrijwilligers zich uiteraard inspannen uw vervoer zo optimaal te laten verlopen, realiseren wij ons dat er toch iets mis kan gaan. In dat geval is het goed te weten dat wij open staan voor uw klacht(en). Deze willen wij gebruiken om waar mogelijk onze organisatie te verbeteren.

De procedure en Uw rechten zijn omschreven in de klachtenregeling en voor het indienen van een klacht kunt U gebruik maken van het klachtenformulier.